Tin tức tuyển dụng từ một số tiệm nails ở Grandville MI

Grandville, MI : River Nail Spa cần nhiều thợ nails tay chân nước, shellac, biết làm bột càng tốt

Cần nhiều thợ nails tay chân nước, shellac. Biết làm bột càng tốt.Làm ngoài shopping center khu mỹ trắng. Xin liên lạc Kiêt: 616-570-2700. Cần sang tiệm nails gấp vì không có người trông coi. Tiệm trong River Town mall o grand rapids michigan. Tiền rent rất rẻ. Nếu ai thât lòng muốn mua xin liên hệ số phone (616)309-5547 hay (616)270-2700. Tiệm cũng đang cần nhiều thợ nails, biết làm bôt càng tốt. Bao lương nếu cần.
Thông Tin Liên Hệ:
River Nail Spa

 

Grandville, MI : Angel Nails cần thợ nails nữ làm móng bột hay làm chân tay nước, shellac

Tiệm nails ở Grandville-MI cần thợ nails nữ làm móng bột hay làm chân tay nước, shellac, có bằng Michigan. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Nếu thợ mới biết làm chủ sẽ training thêm, muốn tìm người muốn làm thật lòng và làm lâu dài. Xin liên lạc: 616-516-2492
Thông Tin Liên Hệ:
Angel Nails

 

Grandville, MI : Angel Nails cần thợ nails có bằng Michigan biết làm móng bột hay chỉ làm tay chân nước, có kinh nghiệm, muốn làm lâu dài

Cần thợ nails có bằng Michigan biết làm móng bột hay chỉ làm tay chân nước, có kinh nghiệm, muốn làm lâu dài, chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Bao lương hay ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 616-254-7445.
Thông Tin Liên Hệ:
Angel Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *