Tiệm nails ở Frankenmuth và Flint cần tuyển thợ nails

Epic Nails ở Flint, MI : Tiệm nail mới mở vùng Mỹ trắng, có khách. Cần thợ nail hoặc bán tiệm

Tiệm nail mới mở vùng Mỹ trắng, có khách. Cần thợ nail hoặc bán tiệm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: Tracy (810) 423-1157
Thông Tin Liên Hệ:
Epic Nails

 

Flint, MI : Lee Nails cần gấp 1 thợ nail biết làm wax và 1 thợ nam biết làm bột

Cần gấp 1 thợ nail biết làm wax và 1 thợ nam biết làm bột. ăN chia 6/4 hoặc bao lương, có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Xin gọi: cô Diệp (810)394-7261.
Thông Tin Liên Hệ:
Lee Nails

 

Frankenmuth, MI : Star Nails cần gấp thợ nails làm bột và chân tay nước

Cần gấp thợ nails. Tiệm khu mỹ trắng, lương cao, tip hậu, cần thợ bột và tay chân nước có kinh nghiệm nếu không sẽ train. Có chỗ ở cho thợ ở xa, bao lương nếu cần. Liên lạc: Helen Tiệm: 989-652-8070. Call: 909-263-8932
Thông Tin Liên Hệ:
Star Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *