Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Boone và Brevard NC

Boone, NC : City Nails nhiều thợ nails, nam hoặc nữ, bao lương $700 to $1000 1 tuần

Tiệm NAILS ở Boone city 90% Mỹ trắng, tip cao cần nhiều thợ nails, nam hoặc nữ, bao lương $700 to $1000 1 tuần. ưU tiên cho thợ Nam biết làm bột. ở Xa có chỗ ở. Vui lòng liên lạc: Tim. Cell: 336-493-1467 Work: 828-264-0888. Thank you
Thông Tin Liên Hệ:
City Nails

 

Boone, NC : Natural Nails cần 7 thợ nails, nam hoặc nữ, bao lương $700 to $1000 1 tuần ở xa có chổ ở

TIỆM NAILS ở Boone city khu mỹ trắng, tip cao cần 7 thợ nails, nam hoặc nữ, bao lương $700 to $1000 1 tuần ở xa có chổ ở. Vui lòng liên lạc Chieu cell 828-719-8104 work 828-265-1515. Thank you
Thông Tin Liên Hệ:
Natural Nails

 

Brevard, NC : Fashion Nails cần 2 hoặc 3 thợ nail biết làm pink and white và tay chân nước

Cần 2 hoặc 3 thợ nail biết làm pink and white và tay chân nước. Tiệm ở North Carolina, bao chỗ ở cho thợ, có người giữ trẻ. Tiệm bảo đảm income Cao, lương : 5000-6000/ tháng + tip. Khu Mỹ trắng 90%. Chủ trẻ, chỗ ở thoải mái. Tiệm đang cần thợ gấp, vui lòng liên hệ Hong Anh theo số phone : 404-933-0258 hoặc 828-883-4049
Thông Tin Liên Hệ:
Fashion Nails

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *